Usnesení valného shromáždění Klíčového hnutí

 

Valné shromáždění Klíčového hnutí dne 9.2.2013 zvolilo své orgány takto:

 

předsedkyně:   Taťaňa Fischerová

místopředsedkyně:  Barbora Seifertová

členka předsednictva: Margita Abrmanová

členka předsednictva:  Monika Šatavová

člen předsednictva: Ondřej Louka

členka revizní komise:   Regina Rösslerová

členka rozhodčí komise: Veronika Farkašová

členka rozhodčí komise: Lenka Randová