Literatura

Seznam autorů, ze kterých byly převzaty některé myšlenky a podklady pro program hnutí

 

Fritjof Capra – Bod obratu
Ruediger Dahlke – Čím onemocněl svět
Ladislav Feirabend – Zemědělské družstevnictví (v Československu do roku 1952)
Udo Herrmannstorfer – Jedinec a stát
Naďa Johanisová – Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem
Margrit Kennedy – Peniaze bez úrokov a inflacie
Jeremy Rifkin – Evropský sen
Michael Rist – Trojčlennost a svoboda člověka
Harie Salman – Evropa v novém světle
Hermann Scheer – Světové sluneční hospodářství
Rudolf Steiner – O sociální trojčlennosti
Fareed Zakaria – Budoucnost svobody