Přestože Klíčové hnutí funguje v zásadě na dobrovolné aktivitě svých členů a příznivců, je občas třeba využít i peněz. Zejména nyní je jistý obnos zapotřebí, protože volební kampaň s sebou nese náklady (letáky, tisk, doprava, pronájmy atd.)

Pokud se rozhodnete přispět, jsme velice vděčni i za malou částku. Naše kampaň a aktivity nebudou nikdy megalomanské a podobně jako v prezidentské kampani Táni Fischerové budeme ve srovnání s ostatními stranami a hnutími nízkonákladoví. Sázíme totiž především na vlastní a tvůrčí aktivitu lidí, kteří chápou reálnou portřebu alternativ. A jejich počet k naší radosti neustále vzrůstá.  

Číslo účtu Klíčového hnutí je 340274008/2250. Peníze budou převedeny na transparentní účet hnutí Změna a využity ve volební kampani. Jako variabilní symbol uveďtě prosím rok "2013". 

Děkujeme